چاپ خبر
سه‌شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تور طبیعت گردی پیاده روی در حاشیه و قایق سواری در دریاچه زیبای ارومیه ( کبودان) باقیمانده از اقیانوس تتیس.
تور طبیعت گردی پیاده روی در حاشیه دریاچه و قایق سواری در دریاچه زیبای ارومیه (کبودان) باقیمانده از اقیانوس تتیس ........هزینه تور هر نفر 35000 تومان حداقل چهار نفر ( هزینه قایق به عهده گردشگران می باشد)
تور طبیعت گردی پیاده روی در حاشیه دریاچه و قایق سواری در دریاچه زیبای ارومیه (کبودان) باقیمانده از اقیانوس تتیس ........هزینه تور هر نفر 35000 تومان حداقل چهار نفر ( هزینه قایق به عهده گردشگران می باشد)
انتهای پیام/.