چاپ خبر
جمعه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
تور تفرج گاه بند ؛ تاج سد شهر چای و کلیسای تاریخی سرکیس مقدس
تور تفرج گاه بند ؛ تاج سد شهر چای و کلیسای تاریخی سرکیس مقدس ....... هزینه تور هر نفر 155.000 تومان. حداقل چهار نفر.
تور تفرج گاه بند ؛ تاج سد شهر چای و کلیسای تاریخی سرکیس مقدس ....... هزینه تور هر نفر 155.000 تومان. حداقل چهار نفر.
انتهای پیام/.